موضوعات وبسایت : فناوری
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون ال ای دی سامسونگ

دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون ال ای دی سامسونگ

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 26 تیر 1398 ساعت 03:21

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون ال ای دی سامسونگ را مطالعه خواهید کرد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

دانلود دفترچه راهنما

جستجوی دفترچه راهنما و دانلود

نتیجه‌ای از جستجو وجود ندارد.

دفترچه‌های راهنما

متأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم.

هیچ نتیجه ای برای دفترچه‌های راهنما "" وجود ندارد

دانلودها

متأسفیم. قادر نبودیم نتیجه‌ای برای جستجوی شما پیدا کنیم.

هیچ نتیجه ای برای دانلودها "" وجود ندارد

{"softwares":[{"description":"فایل ارتقاء یافته (USB)","fileName":"Firmware.exe","fileModifiedDate":"2011-06-10","fileVersion":"1011.1","fileSize":"101.63","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201106/20110610220200684/Firmware.exe","fileID":3016858,"viewCount":89,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"IN","orgCode":"IN"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"Upgrade guide","fileName":"FirmwareUpgradeGuide.pdf","fileModifiedDate":"2010-07-13","fileVersion":"1.0","fileSize":"1.88","contentsTypeCode":"FM","filePath":"FM/201007/20100713161447453/FirmwareUpgradeGuide.pdf","fileID":3016859,"viewCount":41,"osList":[{"code":"010","orgCode":"010","name":"All OS"}],"areaList":[{"code":"ME","orgCode":"ME"},{"code":"AA","orgCode":"AA"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"IN","orgCode":"IN"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]},{"description":"PC share manager","fileName":"setup.exe","fileModifiedDate":"2010-07-19","fileVersion":"4.2","fileSize":"52.54","contentsTypeCode":"SW","filePath":"SW/201007/20100719175911078/setup.exe","fileID":2889178,"viewCount":54,"osList":[{"code":"112","orgCode":"112","name":"Win XP/Vista"}],"areaList":[{"code":"AC","orgCode":"AC"}],"languageList":[{"code":"ST","orgCode":"ST","name":"MULTI LANGUAGE"}]}],"manuals":[{"description":"راهنمای محصول","fileName":"[5000-EA]BN68-02838C-01Ara-0318.pdf","fileModifiedDate":"2010-03-25","fileVersion":"1.0","fileSize":"7.76","contentsTypeCode":"UM","filePath":"UM/201003/20100324104142921/[5000-EA]BN68-02838C-01Ara-0318.pdf","fileID":2891805,"viewCount":1,"osList":null,"areaList":[{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"YE","orgCode":"YE"},{"code":"SL","orgCode":"SL"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"EG","orgCode":"EG"},{"code":"BW","orgCode":"BW"},{"code":"SZ","orgCode":"SZ"},{"code":"LA","orgCode":"LA"},{"code":"GN","orgCode":"GN"},{"code":"AM","orgCode":"AM"},{"code":"NG","orgCode":"NG"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"ML","orgCode":"ML"},{"code":"KE","orgCode":"KE"},{"code":"MA","orgCode":"MA"},{"code":"ZM","orgCode":"ZM"},{"code":"MN","orgCode":"MN"},{"code":"ET","orgCode":"ET"},{"code":"SY","orgCode":"SY"},{"code":"MK","orgCode":"MK"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"MU","orgCode":"MU"},{"code":"GH","orgCode":"GH"},{"code":"RU","orgCode":"RU"},{"code":"TG","orgCode":"TG"},{"code":"AF","orgCode":"AF"},{"code":"BJ","orgCode":"BJ"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"IQ","orgCode":"IQ"},{"code":"LB","orgCode":"LB"},{"code":"UG","orgCode":"UG"},{"code":"NA","orgCode":"NA"},{"code":"KW","orgCode":"KW"},{"code":"MW","orgCode":"MW"},{"code":"MZ","orgCode":"MZ"},{"code":"LR","orgCode":"LR"},{"code":"SN","orgCode":"SN"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"BH","orgCode":"BH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"KH","orgCode":"KH"},{"code":"TM","orgCode":"TM"},{"code":"QA","orgCode":"QA"},{"code":"LK","orgCode":"LK"},{"code":"MG","orgCode":"MG"},{"code":"CD","orgCode":"CD"},{"code":"NP","orgCode":"NP"},{"code":"ZW","orgCode":"ZW"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"OM","orgCode":"OM"},{"code":"CI","orgCode":"CI"},{"code":"TZ","orgCode":"TZ"},{"code":"BF","orgCode":"BF"},{"code":"GW","orgCode":"GW"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"JO","orgCode":"JO"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CG","orgCode":"CG"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"GA","orgCode":"GA"},{"code":"TJ","orgCode":"TJ"},{"code":"AO","orgCode":"AO"},{"code":"BD","orgCode":"BD"}],"languageList":[{"code":"AR","orgCode":"AR","name":"ARABIC"}]},{"description":"راهنمای محصول","fileName":"[UC5000-EA]BN68-02838A-01Eng-0318.pdf","fileModifiedDate":"2010-03-25","fileVersion":"1.0","fileSize":"7.62","contentsTypeCode":"UM","filePath":"UM/201003/20100324104142921/[UC5000-EA]BN68-02838A-01Eng-0318.pdf","fileID":2891803,"viewCount":1,"osList":null,"areaList":[{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"YE","orgCode":"YE"},{"code":"SL","orgCode":"SL"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"EG","orgCode":"EG"},{"code":"BW","orgCode":"BW"},{"code":"SZ","orgCode":"SZ"},{"code":"LA","orgCode":"LA"},{"code":"GN","orgCode":"GN"},{"code":"AM","orgCode":"AM"},{"code":"NG","orgCode":"NG"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"ML","orgCode":"ML"},{"code":"KE","orgCode":"KE"},{"code":"MA","orgCode":"MA"},{"code":"ZM","orgCode":"ZM"},{"code":"MN","orgCode":"MN"},{"code":"ET","orgCode":"ET"},{"code":"SY","orgCode":"SY"},{"code":"MK","orgCode":"MK"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"MU","orgCode":"MU"},{"code":"GH","orgCode":"GH"},{"code":"RU","orgCode":"RU"},{"code":"TG","orgCode":"TG"},{"code":"AF","orgCode":"AF"},{"code":"BJ","orgCode":"BJ"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"IQ","orgCode":"IQ"},{"code":"LB","orgCode":"LB"},{"code":"UG","orgCode":"UG"},{"code":"NA","orgCode":"NA"},{"code":"KW","orgCode":"KW"},{"code":"MW","orgCode":"MW"},{"code":"MZ","orgCode":"MZ"},{"code":"LR","orgCode":"LR"},{"code":"SN","orgCode":"SN"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"BH","orgCode":"BH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"KH","orgCode":"KH"},{"code":"TM","orgCode":"TM"},{"code":"QA","orgCode":"QA"},{"code":"LK","orgCode":"LK"},{"code":"MG","orgCode":"MG"},{"code":"CD","orgCode":"CD"},{"code":"NP","orgCode":"NP"},{"code":"ZW","orgCode":"ZW"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"OM","orgCode":"OM"},{"code":"CI","orgCode":"CI"},{"code":"TZ","orgCode":"TZ"},{"code":"BF","orgCode":"BF"},{"code":"GW","orgCode":"GW"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"JO","orgCode":"JO"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CG","orgCode":"CG"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"GA","orgCode":"GA"},{"code":"TJ","orgCode":"TJ"},{"code":"AO","orgCode":"AO"},{"code":"BD","orgCode":"BD"}],"languageList":[{"code":"EN","orgCode":"EN","name":"ENGLISH"}]},{"description":"راهنمای محصول","fileName":"[5000-EA]BN68-02838D-01Per-0318.pdf","fileModifiedDate":"2010-03-25","fileVersion":"1.0","fileSize":"7.78","contentsTypeCode":"UM","filePath":"UM/201003/20100324104142921/[5000-EA]BN68-02838D-01Per-0318.pdf","fileID":2891806,"viewCount":233,"osList":null,"areaList":[{"code":"SA","orgCode":"SA"},{"code":"YE","orgCode":"YE"},{"code":"SL","orgCode":"SL"},{"code":"DZ","orgCode":"DZ"},{"code":"TH","orgCode":"TH"},{"code":"EG","orgCode":"EG"},{"code":"BW","orgCode":"BW"},{"code":"SZ","orgCode":"SZ"},{"code":"LA","orgCode":"LA"},{"code":"GN","orgCode":"GN"},{"code":"AM","orgCode":"AM"},{"code":"NG","orgCode":"NG"},{"code":"IN","orgCode":"IN"},{"code":"ML","orgCode":"ML"},{"code":"KE","orgCode":"KE"},{"code":"MA","orgCode":"MA"},{"code":"ZM","orgCode":"ZM"},{"code":"MN","orgCode":"MN"},{"code":"ET","orgCode":"ET"},{"code":"SY","orgCode":"SY"},{"code":"MK","orgCode":"MK"},{"code":"ID","orgCode":"ID"},{"code":"MU","orgCode":"MU"},{"code":"GH","orgCode":"GH"},{"code":"RU","orgCode":"RU"},{"code":"TG","orgCode":"TG"},{"code":"AF","orgCode":"AF"},{"code":"BJ","orgCode":"BJ"},{"code":"MY","orgCode":"MY"},{"code":"IQ","orgCode":"IQ"},{"code":"LB","orgCode":"LB"},{"code":"UG","orgCode":"UG"},{"code":"NA","orgCode":"NA"},{"code":"KW","orgCode":"KW"},{"code":"MW","orgCode":"MW"},{"code":"MZ","orgCode":"MZ"},{"code":"LR","orgCode":"LR"},{"code":"SN","orgCode":"SN"},{"code":"IR","orgCode":"IR"},{"code":"AE","orgCode":"AE"},{"code":"IL","orgCode":"IL"},{"code":"BH","orgCode":"BH"},{"code":"SG","orgCode":"SG"},{"code":"KH","orgCode":"KH"},{"code":"TM","orgCode":"TM"},{"code":"QA","orgCode":"QA"},{"code":"LK","orgCode":"LK"},{"code":"MG","orgCode":"MG"},{"code":"CD","orgCode":"CD"},{"code":"NP","orgCode":"NP"},{"code":"ZW","orgCode":"ZW"},{"code":"VN","orgCode":"VN"},{"code":"OM","orgCode":"OM"},{"code":"CI","orgCode":"CI"},{"code":"TZ","orgCode":"TZ"},{"code":"BF","orgCode":"BF"},{"code":"GW","orgCode":"GW"},{"code":"PH","orgCode":"PH"},{"code":"JO","orgCode":"JO"},{"code":"ZA","orgCode":"ZA"},{"code":"CG","orgCode":"CG"},{"code":"CN","orgCode":"CN"},{"code":"GA","orgCode":"GA"},{"code":"TJ","orgCode":"TJ"},{"code":"AO","orgCode":"AO"},{"code":"BD","orgCode":"BD"}],"languageList":[{"code":"FA","orgCode":"FA","name":"PERSIAN"}]}]}

{"mdlNm": "UA40C5000QR", "modelCode": "UA40C5000QRSHD"}

{"siteCode": "iran", "downloadURL": "http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx"}

  • {{name}}

  • {{fileName}} نسخه {{fileVersion}} ({{lang}}) : {{osString}} {{fileModifiedDate}}

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با دفترچه راهنمای فارسی تلویزیون ال ای دی سامسونگ [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.samsung.com .
UA40C5000QR | پشتیبانی Samsung ایران

راهکارها و نکات, دانلود دفترچه راهنما, تماس با ما. پشتیبانی Samsung ایران. ... زبان انگلیسی. عربی. "" ر ا ه ن م ا ی م ح ص و ل نسخه 1.0 (به زبان فارسی) 2010-03-25. ادامه...


www.samsung.com .
پشتیبانی و راهنمایی محصولات | پشتیبانی Samsung ایران

ما آماده کمک و راهنمایی هستیم. نکات و راهنمایی‌ها برای محصول شما، دانلود دفترچه‌های راهنما و نرم‌افزارها و پشتیبانی حضوری. ادامه...


www.limon.ir .
دفترچه راهنمای تلویزیون ال ای دی خمیده سامسونگ Samsung Curved LED ...

SAMSUNG. تلویزیون LED. دفترچه راهنمای کاربر e-Manual. از اینکه این محصول Samsung را خریداری کردید متشکریم. برای دریافت خدمات کامل تر، لطفا محصول خود ... ادامه...


www.irantk.ir .
دفترچه راهنمای استفاده تلویزیونهای LED سامسونگ - انجمن تعمیرکاران ...

May 18, 2011 - دفترچه راهنمای استفاده تلویزیونهای LED سامسونگ UA46C6200URXHC User Manual. ... بخش تعميرات ال سي دي هاي سامسونگ | SAMSUNG. ادامه...


www.lg.com .
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺍل ﺳﯽ دی - LG

4. ﻓﺎرﺳﯽ. ﺳﯿﻢ ﺑﺮق. دﻓﺘﺮﭼﻪ رﺍﻫﻨﻤﺎ. ﺑﺴﺖ ﮐﺎﺑﻞ. ﭘﯿﭻ ﺑﺮﺍی ﺑﺴﺘﻦ. ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﺍﺯ رﺍه دور .... ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺍﮐﺖ دﯾﻮﺍری و ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪ ﺍی ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺍ ﻣﯿﺰﺍن ... ﺍﺯ ﺑﺮﺍﮐﺖ دﯾﻮﺍری وﯾﮋه ﺍل ﺟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ. ادامه...


forum.p30world.com .
درخواست دانلود دفترچه فارسی ال سی دی سامسونگ [آرشيو] - P30World ...

دفترچه راهنمای تلویزیون ال سی دی سری A550 [فارسی] ... اگه ممکنه راهنمای تلیزیون سامسونگ ال ای دی مدل UA55B7000WW بگذارید فارسیشو ... ادامه...


livesos.persiangig.com .
تلویزیون ال سی دی سامسونگ دفترچه راهنما.pdf

فهرست مندرجات. فارسي - 1. اتصال و آماده کردن تلويزيون. فهرست قطعات. ..... "رابط چندرسانه اي با کيفيت باال" امکان پخش داده هاي تصويري ديجيتال با کيفيت باال و ... ادامه...


www.banehplus.com .
تلویزیون ال ای دی SAMSUNG UN40H5003 سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ ...

تلویزیون ال ای دی فول اچ دی 40 اینچ سامسونگ مدل SAMSUNG UN40H5003 LED H5003 Series TV - 40 Class (39.5 Diag ... منوی فارسی, خیر ... دفترچه راهنما, بله ... ادامه...


www.zoomit.ir .
هرآنچه در مورد تلویزیون های هوشمند، Smart TV باید بدانید - زومیت

Jun 25, 2011 - راهنمای خرید ... به هر حال منظور ما از تلویزیون هوشمند (Smart TV) تلویزیونی است که قادر است به ... های متفاوتی را برای کنترل تلویزیون ارائه کرده اند بعنوان مثال سامسونگ و Vizio ... TVهای خود ارائه می دهند و یا ال جی از روش مشابه کنترلر Wii استفاده می کند. ... دانلود رایگان مسیریاب فارسی با قدرت تشخیص پلاک منازل!! ادامه...


panasonic.ae .
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﭘﻼﺳﻤﺎ

ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ. ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﭘﻼﺳﻤﺎ. TQB4TC0048. ﻓﺎﺭﺳﯽ. ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ Panasonic ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭی ﮐﺮﺩﻩ ... ﺑﺮﺍی ﺩﺭﯾﺎ ﻓﺖ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .... Dolby ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺩﻭﺑﻞ-ﺩی ﻋﻼﺋﻢ ﲡﺎﺭی ﺷﺮﮐﺖ .... ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ ﺍی ﺑﺠﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر